Αρχική | Ιστοχάρτης
 

ΕΡΓΑ

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Η κατασκευή κτιριακών έργων αποτελεί έναν τομέα στον οποίο η Engineering Solutions, διαθέτει προηγούμενη εμπειρία και ένα άριστα οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, που την καθιστούν απολύτως ικανή να φέρει εις πέρας κατασκευές έργων διαφορετικών απαιτήσεων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 •  Ανακατασκευή κτιρίου γραφείων στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον Αγ. Στέφανο.

 •  Κατασκευή κτιρίου φόρτωσης φορτηγών διανομής παγωτού στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον
    Αγ. Στέφανο.

 •  Κατασκευή νέου μεταλλικού υπόστεγου 300τ.μ. στο εργοστάσιο της Μινέρβα στο Σχηματάρι.

 •  Ασφαλτόστρωση δρόμου κεντρικής εισόδου στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον Αγ. Στέφανο.

 •  Διαμόρφωση νέων αποδυτηρίων στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον Αγ. Στέφανο.

 •  Αποξηλώσεις εγκαταστάσεων βιολογικού και αποκατάσταση του χώρου στο εργοστάσιο της 3Ε στο 15ο χλμ  Αθηνών-Λαμίας.

 •  Επισκευή δαπέδων στο εργοστάσιο της 3Ε στο 15ο χλμ Αθηνών-Λαμίας.

 •  Μετεγκατάσταση αποθήκης ραφιών ψυγείων στο κέντρο διανομής Κορωπίου της 3Ε.

 •  Κατασκευή αποχετεύσεων, βάσεων μηχανημάτων και λοιπές οικοδομικές εργασίες στο νέο εργοστάσιο  βιομηχανικής πλύσης Παπαγιάννη.