Αρχική | Ιστοχάρτης
 

ΕΡΓΑ

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων είναι ένα αντικείμενο που η Engineering Solutions δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία χάρις την πολύχρονη εμπειρία και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 •  Εγκατάσταση υποσταθμού Μέσης Τάσης τύπου «κιόσκι» για την ηλεκτρική τροφοδότηση των νέων  κλιματιστικών μονάδων στην ταράτσα του εργοστασίου της ΦΑΓΕ Α.Ε. στη Μεταμόρφωση.

 •  Κατασκευή H/M εγκαταστάσεων νέου πλυντηρίου, στυπτηρίου και στεγνωτηρίου στο εργοστάσιο βιομηχανικής  πλύσης Ιστός Α.Ε. .

 •  Κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα γραφεία της NOVONORDISK στην Αγ. Παρασκευή.

 •  Εγκατάσταση παροχής νέου αντλιοστασίου στο εργοστάσιο της 3Ε στο Σχηματάρι.

 •  Μετεγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους με εγκατάσταση νέας παροχής στο εργοστάσιο της 3Ε στο  Σχηματάρι.

 •  Εγκατάσταση parking και πινάκων τροφοδοσίας 70 φορτηγών ψυγείων στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ  στον Αγ. Στέφανο.

 •  Μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία διακοπτών Μέσης Τάσης σε εγκατάσταση συμπαραγωγής  ηλεκτρικού ρεύματος στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον Αγ. Στέφανο.

 •  Κατασκευή νέας παροχής ΔΕΗ Σταθμού Λεχαινών.

 •  Κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο βιομηχανικής πλύσης Παπαγιάννη.

 •  Επέκταση κεντρικής διανομής ισχύος στο εργοστάσιο Γάλακτος Βίγλα.

 •  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού στα κεντρικά φίλτρα αποκονίωσης στο εργοστάσιο της  Rolco στην Αθήνα.

 •  Διαμόρφωση νέων γραφείων και χώρου συνεδριάσεων στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον
    Αγ. Στέφανο.

 •  Εγκατάσταση νέου δικτύου data και τηλεφώνων στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον Αγ. Στέφανο.

 •  Όδευση νέου δικτύου οπτικής ίνας στο εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Αντικατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης στο εργοστάσιο της RAVENNA στο Σχηματάρι.

 •  Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης στο κτίριο γραφείων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας στο κέντρο της Αθήνας.

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ