Αρχική | Ιστοχάρτης
 

ΕΡΓΑ

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η κατασκευή, ανακατασκευή και μετεγκατάσταση μηχανολογικών και παραγωγικών εγκαταστάσεων βιομηχανικών κτιρίων, με εξειδίκευση στη βιομηχανία τροφίμων, αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες της Engineering Solutions, καθιστώντας την ιδιαιτέρως ανταγωνιστική στην αγορά. Το πλήθος των έργων στον τομέα αυτό, αφενός μεν υποδηλώνει την τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρία και αφετέρου δε παρέχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ποιοτική ολοκλήρωση των έργων εντός των προκαθορισμένων χρόνων παράδοσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 •  Εγκατάσταση Η/Μ γραμμής παστερίωσης και αποθήκευσης γάλακτος 10.000 λίτρων/ώρα στο εργοστάσιο  Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Εγκατάσταση Η/Μ γραμμής παστερίωσης, επεξεργασίας και ωρίμανσης γιαουρτιού δυναμικότητας 28.000  λίτρων/ώρα στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον Αγ. Στέφανο.

 •  Απεγκατάσταση και αποθήκευση τυποποιητικής γραμμής γάλακτος εταιρείας SIDEL στο εργοστάσιο Γάλακτος  της ΔΕΛΤΑ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

 •  Μεταφορά και εγκατάσταση τυποποιητικής γραμμής εμφιάλωσης SIDEL δυναμικότητας 11.000 φιαλών/ώρα  στο εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Εγκατάσταση Η/Μ γραμμής παστερίωσης, επεξεργασίας και ωρίμανσης γιαουρτιού δυναμικότητας  10.000λίτρων/ώρα στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον Αγ. Στέφανο.

 •  Μελέτη και εγκατάσταση κλιματισμού κλάσης 100000 ψυκτικής ισχύος 700kW στο χώρο τυποποίησης στο  εργοστάσιο της ΦΑΓΕ Α.Ε. στη Μεταμόρφωση.

 •  Μελέτη και εγκατάσταση κλιματισμού κλάσης 100000 ψυκτικής ισχύος 50kW στο χώρο παραγωγής στο  εργοστάσιο της ΦΑΓΕ Α.Ε.

 •  Εγκατάσταση κλιματισμού class 100000 στο χώρο εμφιάλωσης στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον
   Αγ. Στέφανο.

 •  Εγκατάσταση κλιματισμού στο χώρο της καντίνας στο εργοστάσιο της 3Ε στο Αίγιο.

 •  Αντικατάσταση εξατμιστικών συμπυκνωτών αμμωνίας στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον Αγ. Στέφανο.

 •  Κατασκευή νέου δικτύου νερού 10" και νέου ανοξείδωτου δικτύου 6" στο εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ
    στον Ταύρο.

 •  Κατασκευή και εγκατάσταση στοιχείων παγολεκάνης στο εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Εγκατάσταση Η/Μ γραμμής παστερίωσης και επεξεργασίας γάλακτος στο εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στη  Σίνδο Θεσσαλονίκης.

 •  Κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων 6" και ανοξείδωτων δικτύων συμπυκνωμάτων στο εργοστάσιο Γάλακτος της  ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Εγκατάσταση εναλλακτών παραγωγής νερού χρήσης στο εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης (spriglers), επέκταση πυρασφαλείας και κατασκευή νέου δικτύου ice water 4" στο εργοστάσιο Γιαούρτης της ΔΕΛΤΑ στον Αγ. Στέφανο.

 •  Κατασκευή ανοξείδωτων δικτύων 6" και 4" και αντλιοστασίου διαχείρισης λευκών υδάτων στο εργοστάσιο  Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Μετεγκατάσταση δεξαμενών παραλαβής γάλακτος στο εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Νέα δεξαμενή και δίκτυο γλυκόζης στο εργοστάσιο Παπαδοπούλου στην Αθήνα.

 •  Κατασκευή νέου ανοξείδωτου δικτύου αέρα εμφιαλωτικών μηχανών στο εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον  Ταύρο.

 •  Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος συνεχούς καταγραφής και αρχειοθέτησης πιέσεων παστεριωτών στο  εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Εγκατάσταση δικτύων 2 γραμμών παραγωγής φρέσκου χυμού πορτοκαλιών στις εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ στο  Ναύπλιο.

 •  Εγκατάσταση νέας γραμμής παραλαβής, παστερίωσης, ομογενοποίησης και εμφιάλωσης γάλακτος στο  εργοστάσιο Γάλακτος Βίγλα.

 •  Εγκατάσταση ανοξείδωτου δικτύου συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων στο εργοστάσιο της Rolco στην  Αθήνα.

 •  Μετατροπές δοχείων αποθήκευσης και εγκατάσταση φίλτρων αποκονίωσης στο εργοστάσιο της Rolco στην  Αθήνα.

 •  Εγκατάσταση νέας αερομεταφοράς, επέκταση και μετατροπή υφισταμένων στο εργοστάσιο της Rolco στην  Αθήνα.

 •  Κατασκευή σωληνώσεων ατμού και μικτών ζεστού νερού στο εργοστάσιο της Μινέρβα στο Σχηματάρι.

 •  Εγκατάσταση νέου εναλλάκτη, νέου συμπιεστού αέρα και Η/Μ εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της Μινέρβα στο  Σχηματάρι.

 •  Εγκατάσταση νέας δεξαμενής θερμοθαλάμου και σύνδεση με Η/Μ στο εργοστάσιο της Μινέρβα στο Σχηματάρι.

 •  Νέες ανοξείδωτες σωληνώσεις εγκατάστασης αποχρωματισμού στο εργοστάσιο της Μινέρβα στο Σχηματάρι.

 •  Κατασκευή δικτύων αέρα, δικτύων νερού ΡΡ και ΡΕ στο εργοστάσιο βιομηχανικής πλύσης Παπαγιάννη.

 •  Αντλιοστάσια νερού, αποσκλήρυνσης και αποβλήτων στο εργοστάσιο βιομηχανικής πλύσης Παπαγιάννη.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ