Αρχική | Ιστοχάρτης
 

ΕΡΓΑ

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Engineering Solutions με την τεχνογνωσία που διαθέτει, δύναται να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής, ανακατασκευής και επισκευής εγκαταστάσεων ειδικών εφαρμογών και απαιτήσεων όπως clean rooms, ψυγεία, καταψύξεις, μεταφορικές ταινίες κ.α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 •  Κατασκευή νέου ψυγείου παραλαβών και μετατροπή υφισταμένου ψυκτικού θαλάμου σε κατάψυξη στο  εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Απεγκατάσταση, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία γραμμής γερμανικού φούρνου ψωμιού στο  εργοστάσιο NUTRIART (Κατσέλης) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

 •  Απεγκατάσταση, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία γραμμής παραγωγής, ψησίματος και συσκευασίας  κριτσινιού στο εργοστάσιο NUTRIART (Κατσέλης) στο Ίλιον Αττικής.

 •  Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικής εγκατάστασης ψυγείων φρέσκου χυμού πορτοκαλιών στις εγκαταστάσεις  της ΔΕΛΤΑ στο Ναύπλιο.

 •  Μεταφορικές ταινίες ψύξης μπισκότων και μεταφορικές ταινίες ψύξης crackers στο εργοστάσιο Παπαδοπούλου  στη Θεσσαλονίκη.

 •  Κατασκευή και εγκατάσταση "clean room" για γραμμή παραγωγής τοστ στο εργοστάσιο της ELBISCO στο Πικέρμι  Αττικής.

 •  Εγκαταστάσεις crisis room στο εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Κατασκευή γραδελάδας στήριξης και επίσκεψης αντλιών καθώς και ανοξείδωτης γραδελάδας επίσκεψης σιλό στο  εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Προμήθεια και εγκατάσταση ραουλοδρόμων παλετών στο εργοστάσιο Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο.

 •  Ανακατασκευή ζυμωτηρίων στο εργοστάσιο Παπαδοπούλου στην Αθήνα.

 •  Εγκατάσταση εξαερισμού CIP σταθμού Λεχαινών.

 •  Κατασκευή κεφαλής μηχανής μπατονέτας στο εργοστάσιο Παπαδοπούλου στην Αθήνα.

 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ